Skola

FÖRSKOLEKLASS TILL ÅRSKURS 6


Förskoleklassen är en obligatorisk skolform från och med det år då barnet fyller 6 år. Förskoleklassen är en plattform mellan förskola - grundskola där barnen utifrån lek, lust och intresse ska stimuleras till utveckling och lärande som ett förberedande inför grundskolan. Förskoleklassen är fem timmar per dag.

Grundskolan år 1-6 erbjuder barnen en spännande och berikande läromiljö. Här varvas lektioner med klassisk undervisning till digitalt lärande i modern tappning med syfte att lägga en genuin bas med grundläggande kunskaper för fortsatta studier. Skolan bedriver både praktisk och teoretisk undervisning med friskvårdande och hälsofrämjande inslag. Vi tar utgångspunkt i att alla barn blir sedda och att barnens intressen och förmågor blir själva grundvalen för lärandet.
Ansökan

HAR DU FRÅGOR ANGÅENDE SKOLAN?

Kontakta rektor/förskolechef:
Helena Olsson
Telefon: 0278 - 65 33 40
E-post: helena.olsson@segerstanyaskola.se

AKTUELLT

Nu söker vi lärare till grundskolan, årskurs 4-6!
Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här

Öppet brev till Bollnäs politiker på Hela Hälsingland angående framtidens skola och sänkt elevpeng.
Till insändaren >>