modernteknologi

DIGITALISERING

Som Sveriges enda grundskola har vi blivit antagna i ett EUprojekt som heter codeskills4robotics i samarbate med Hälsinglands utbildningsförbund och Erasmus. Det är ett 2,5 årigt projekt som stämmer väl överens med läroplanens nya mål gällande digitalisering. Projektet kommer handleda oss i att, tillsammans med eleverna, stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg

AKTUELLT

Nu söker vi lärare till grundskolan, årskurs 4-6!
Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här

Öppet brev till Bollnäs politiker på Hela Hälsingland angående framtidens skola och sänkt elevpeng.
Till insändaren >>