Fritidshem

FRITIDSHEM


Fritidshemmet är ett komplement till förskoleklassen och grundskolan. Fritidshemmet har till uppgift att stimulera barns/elevers utveckling och lärande genom att erbjuda meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten utgår från barnens intresse och behov och ska sörja för god samhörighet och social gemenskap. Lek, skapande och äventyr under nära och trygga förhållanden är verksamhetens ledord.
Anmälan

HAR DU FRÅGOR ANGÅENDE SKOLA/FRITIDSHEM?

Kontakta rektor/förskolechef:
Helena Olsson
Telefon: 0278 - 65 33 40
E-post: helena.olsson@segerstanyaskola.se

AKTUELLT

Nu söker vi lärare till grundskolan, årskurs 4-6!
Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här

Öppet brev till Bollnäs politiker på Hela Hälsingland angående framtidens skola och sänkt elevpeng.
Till insändaren >>